top of page
TSHIRT-Sponsors-V2.2.png

Guest Speakers

GuestBruceLou.png
Bruce Lou for Congress
wechatgroup2.png
GuestJacquiOrtiz.jpg.png
Jacqui Ortiz - Elk Grove School Board Area 6 Candidate
Instagram

请扫描二维码加入我们的微信群。我们会在群内发布所有表演者的照片。

Please scan the QR code to join our WeChat group. We will post photos of all the performers in the group.

Event Director:
XueJiao Lin (Yuki)
Event Planner: Eva Zhou
Host: Eva Zhou, Chelsea Hee, Amberlin Liu, Joycelyn Chen, Evan Liu

Performer check-in: Suzy Xu

Audience check-in: Yuzhen Chen, Hailian Huang, Diana Angelious

Photographer: Tingfeng He, Cartier Lin

Raffle stand: Michelle Liu, Lizi Truong

Backstage: Xiaona Zhang, Anna Zhu

Piano Movers: Guobao Lin, Liang Wang

Concession Stand: Shanshan Li, Xiaoman Li  Javion Lin, Owen Chau

Volunteers: Emily Taylor, Jesse Wu, Julia Wang, Yanyan Zhen, Houqiong Liu, Noah Yin, Huiru Xu, Huini Xu, Tongrui Yang, Sumei Zheng

morning.jpg
evening.jpg
bottom of page